پاورپوینت مدیریت اسناد و مدارک و فن بایگانی

مطالب دیگر:
📚نکات مهم تدریس علوم ششم ابتدایی📚بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران📚بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران📚بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران📚تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه📚ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران📚بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران📚بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی📚بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی📚بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظر حسابرس📚بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت📚بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران📚بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون📚بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران📚بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران📚مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام ت📚بررسی رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران📚بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران📚بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی📚بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران📚دانلود لغات کتاب لزگی زبان کارشناسی ارشد علوم پزشکی 📚بیگانگان باستانی📚کتاب اصول بازاریابی تلفنی📚طرح معدن دالی📚تعین سنگ میزبان،کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار سرب و روی استان مرکزی
دارای 48 اسلاید وبا فرمت پاور پوینت می باشد فهرست مطالب 1- کلیات مدیریت اسناد و فن بایگانی 2- طرز تشکیل پرونده و انواع طبقه بندی 3- نامه های وارده، نامه های صادره و انواع آنها ( استفاده از دفاتر مخصوص، تاریخ، تعیین مرجع اقدام و توزیع، ثبت، کنترل مسیرپاورپوینت مدیریت اسناد و مدارک و فن بایگانی,پاورپوینت مدیریت اسناد و مدارک ,دانلود پاورپوینت مدیریت اسناد و مدارک و فن بایگانی|اِن اِکس|nxz
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان پاورپوینت مدیریت اسناد و مدارک و فن بایگانی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

دارای 48 اسلاید وبا فرمت پاور پوینت می باشد


فهرست مطالب


1- کلیات مدیریت اسناد و فن بایگانی


2- طرز تشکیل پرونده و انواع طبقه بندی


3- نامه های وارده، نامه های صادره و انواع آنها ( استفاده از دفاتر مخصوص، تاریخ، تعیین مرجع اقدام و توزیع، ثبت، کنترل مسیر نامه ها و ...)


4- فرم انتقال نامه ها


5- برگ جایگزین نامه


6- تعیین زمان ضبط اسناد و مدارک


7- تفکیک اسناد و مدارک و صورت برداری از آنها


8- مهلت قانونی برای نگهداری اسناد


9- روش های تنظیم اسناد در بایگانی


10- اصلاح و کنترل بایگانی


11- بکارگیری کامپیوتر در مدیریت اسناد بایگانی


12- آرشیو


13- امحاء اوراق زائد